Tuesday, January 27, 2009

Küsimused ja Tunnused.

Tunnused

1)Paljudes juttudes on mõisnikud ja tema ilusad tütred nt Mõisnikul oli kolm tütar

2)Õnnelik lõpp, et õde äratas enda teised õed ellu.

Küsimused

1.Mis juhtus kahe tütrega?
2.Kes tappis tütred?
3.Mis läksid tütred mets otsima?
4.Kuhu ruumi ei tohtinud minna?
5.Miks tapeti tütred?
6.Kes jäi ellu?

Tuesday, January 20, 2009

Jutt


Muiste elas talus üks vanamees.Tema nimi oli Päss ja perekonna nimi Püss
Tal oli palju lambaid. Kõik nad olid valged ja karvased. Ükskord juhtus hirmus lugu Pässile kukkus puuriit peale aga ta jäi imekombel terveks, sest talle tulid appi tugevad lambad.

Abilised olid tugevad. Pärast seda läks lammas nimega Kaku laia maailma rändama. Ta käis läbi terve Euroopa ja need maad olid Saksamaa, Eesti , Soome , Rootsi , Venemaa , Läti ja Leedu
Lõpuks jõudis ta ikkagi tagasi Eestisse. Seal elas ta koos teiste lammastega. Nad said tuttavaks. See oli suur sõprus silmapilgust ta tundis, et on lõpuks leidnud omale õige koha elamiseks Kui nad ei ole surnud, siis elavad nad õnnelikult siiani. Sellest annab teada laut koos lammastega.

Jutt

Tuesday, January 13, 2009

Regilaul

Meil koplis kolmi põõsast:
üks oli marja põõsas,
teine on okkas põõsas,
kolmas väikene põõsas.
Sinisirje linnukene,
psikene pääsukene
lendas ses marja põõsas,
lendas ses okkas põõsas,
hakkas kulda armastama.
Siis hakkas pesa tegema.
Tegi kuu ja tegi aasta ,
tegi tüki härja aastal ,
nädaliku neljandat ,
veerandiku viiendat kuuda.
Siis hakkas mune munema. Munes kuu ja munes kaksi,
munes tüki nelja kuuda,
nädaliku neljandat kuuda,
nädaliku viiet kuuda.
Hakkas poegi haudumaie.
Haudus kuu ja haudus aasta ,
haudus tüki kolmat kuuda,
nädaliku pikukest
veerandiku lühikest .
Mis neist poegist saadanekse?
Üks sai päevaks peale ilma,
teine ku-uks alla ilma,
kolmas täheks taeva-aie,
neljas ilmale imeksi,
vikerkaareks veeremaie.